Descripció dels registres DNS més comuns

Registre de tipus A

"Address record" assigna una adreça IP a un nom de domini o subdomini.

Registre de tipus AAAA

Un registre AAAA o registre d'adreça IPv6 assigna un nom d'amfitrió a una adreça IPv6 de 128 bits.

Registre de tipus CNAME

Un registre CNAME o nom canònic fa que un nom de domini sigui un àlies d'un altre. El domini amb àlies obté tots els subdominis i registres DNS de l'original.

Registre de tipus MX

Un registre MX o registre d'intercanvi de correu assigna un nom de domini a una llista de servidors d'intercanvi de correu per a aquest domini.

Registre de tipus PTR

Punter a un nom canònic. A diferència d'un CNAME, el processament de DNS no continua, només es retorna el nom. L'ús més comú és per implementar recerques DNS inverses.

Registre de tipus NS

Un registre de NS o servidor de noms assigna un nom de domini a una llista de servidors DNS autoritzats per a aquest domini.

Registre de tipus SRV

Registre d'ubicació del servei generalitzat, que s'utilitza per a protocols més nous en lloc de crear registres específics del protocol, com MX.

Registre de tipus TXT

Originalment s'utilitzava per a text arbitrari llegible per humans en un registre DNS. No obstant això, des de principis de la dècada de 1990, aquest registre sovint transporta dades llegibles per màquina.

  • 0 Els usuaris han trobat això útil
Ha estat útil la resposta?